"Да защитаваме обществото, собствеността и околната среда от ядрени рискове, използвайки ненадминато равнище на знания в областта на детектиращи и аналитични технологии"